Partners

Institutul Intercultural Timisoara – IIT

Het Intercultureel Instituut van Timisoara (IIT) is een non-profit en onafhankelijke organisatie die interculturaliteit en inclusieve participerende democratie promoot. IIT was in de jaren negentig een van de eerste organisaties in Roemenië die de kwestie van de uitsluiting en discriminatie van Roma aanpakte. In 1996-1998 coördineerde IIT het eerste project op nationale schaal over de toegang van Roma tot onderwijs, waarmee twee werkterreinen werden gelanceerd die ook onderdeel werden van het nationale onderwijsbeleid: de opleiding van leraren die werken met gemengde klassen, waaronder Roma-kinderen, om inclusief en intercultureel onderwijs en de tewerkstelling van leden van de Roma-gemeenschappen als schoolbemiddelaars. IIT heeft sinds 1996 een nauwe samenwerking ontwikkeld met de Raad van Europa en was in deze context betrokken bij het project Education of Roma Children in Europe en bij de programma’s ROMED1 en ROMED2. IIT heeft een rijke ervaring in het werken met Roma-jongeren, Roma-vrouwen en leden van achtergestelde Roma-gemeenschappen, evenals in het geven van trainingen over kwesties die verband houden met Roma-integratie aan leraren, ambtenaren en personeel van maatschappelijke organisaties.